25 januari 2007

Seger över det egna förnuftet

Övermod, eller beslutsamhet? Att som komplett nybörjare ge sig på att sticka en babykofta i samma Drops Alpackagarn som nedan kanske inte var det mest genomtänkta och mest strategiskt riktiga med tanke på den egna förmågan. När den var färdig hade jag tagit ett gigantiskt dialektiskt språng och stickningsmanin hade inträtt i mitt liv.

Inga kommentarer: