09 juni 2007

DGF i GDSGD-projektet

Det går framåt. Jag tror till och med att jag kommer att kunna lägga det grå och röda Morjärvsgarnet till handlingarna. Det verkar banne mig vara så att jag lyckats få till något acceptabelt. Ni som följt min öden och äventyr vet att den senaste månaden satt allt mitt tålamod på prov. Jag har rivit upp, börjat om, svurit, rivit upp, börjat om, svurit och så vidare, men nu är det nära. Riktigt nära.

Jag återkommer med det färdiga resultatet....

Inga kommentarer: